Standard Yacht | Länge: 23m | Breite: 6m | 6 Kabinen | 12 Gäste | 

Apr 709€ | Mai 809€ | Jun 887€ | Jul 956€ | Aug 956€ | Sep 887€ | Okt 809€

Standard Yacht | Länge: 30m | Breite: 8m | 8 Kabinen | 16 Gäste | 

Apr 1009€ | Mai 1105€ | Jun 1276€ | Jul 1378€ | Aug 1378€ | Sep 1276€ | Okt 1105€

 Standard Yacht | Länge: 24m | Breite: 7,20m | 8 Kabinen | 16 Gäste | 

Apr 879€ | Mai 979€ | Jun 1075€ | Jul 1180€ | Aug 1180€ | Sep 1075€ | Okt 979€

Standard Yacht | Länge: 21,8m | Breite: 5,85m | 6 Kabinen | 12 Gäste | 

Apr 709€ | Mai 809€ | Jun 887€ | Jul 956€ | Aug 956€ | Sep 887€ | Okt 809€

Standard Yacht | Länge: 30m | Breite: 7,80m | 8 Kabinen | 16 Gäste | 

Apr 1009€ | Mai 1105€ | Jun 1276€ | Jul 1378€ | Aug 1378€ | Sep 1276€ | Okt 1105€

Standard Yacht | Länge: 28m | Breite: 7,80m | 9 Kabinen | 18 Gäste | 

Apr 1129€ | Mai 1225€ | Jun 1396€ | Jul 1498€ | Aug 1498€ | Sep 1396€ | Okt 1225€

Standard Yacht | Länge: 19m | Breite: 5m | 4 Kabinen | 8 Gäste | 

Apr 579€ | Mai 625€ | Jun 685€ | Jul 735€ | Aug 735€ | Sep 685€ | Okt 625€

Standard Yacht | Länge: 22m | Breite: 6,10m | 6 Kabinen | 12 Gäste | 

Apr 709€ | Mai 809€ | Jun 887€ | Jul 956€ | Aug 956€ | Sep 887€ | Okt 809€

Standard Yacht | Länge: 33m | Breite: 8,5m | 16 Kabinen | 28 Gäste | 

Apr 1449€ | Mai 1549€ | Jun 1649€ | Jul 1899€ | Aug 1899€ | Sep 1649€ | Okt 1549€

Standard Yacht | Länge: 22m | Breite: 6,40m | 6 Kabinen | 12 Gäste | 

Apr 709€ | Mai 809€ | Jun 887€ | Jul 956€ | Aug 956€ | Sep 887€ | Okt 809€